PGB-inkomsten en een hypotheek

Als je een inkomen uit persoonsgebonden budget (PGB) ontvangt is het niet vanzelfsprekend dat het als inkomen wordt meegenomen in je hypotheekaanvraag. Toch willen mensen met een PGB inkomen ook verduurzamen. Bijvoorbeeld als je een inwonend kind met intensieve zorg fulltime verzorgd. Vooral nu de energiekosten zo hoog zijn.

Stel poseert voor woning

Natalie ter Schiphorst

Man en vrouw achter laptop

Inkomsten uit persoonsgebonden budget

Mensen die zorg nodig hebben en PGB ontvangen kunnen daarmee zelf zorg inkopen. Verzorg je een persoon met intensieve zorgbehoeften, dan ontvang je een inkomen uit PGB.

Helaas kun je deze inkomsten niet altijd meenemen in de hypotheekaanvraag. Lang niet alle geldverstrekkers bieden de mogelijkheid om op basis van een PGB-inkomen een hypotheek te verstrekken. Dit komt omdat het PGB-inkomen kan wegvallen, bijvoorbeeld doordat de patiënt overlijdt. Maar ook als je als zorgverlener zelf ziek wordt heb je geen recht op doorbetaling en kom je niet in aanmerking voor een WW-uitkering.

We spraken laatst klanten met een gehandicapte dochter. Eén ouder verzorgt hun dochter fulltime en ontvangt daarvoor een PGB-inkomen.
Door dit inkomen mee te nemen hebben we een hypotheek kunnen regelen voor deze klanten. Nu zijn ze volop hun huis aan het verduurzamen en de energierekening fors aan het verlagen!

Bij Woonnu mag maximaal 50% van het totale inkomen afkomstig zijn van een inkomen uit PGB

Woonnu wil graag dat verduurzamen voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Daarom is het mogelijk om inkomsten uit een persoonsgebonden budget voor maximaal 50% van het totale inkomen mee te nemen in de hypotheekaanvraag.

Financiering met inkomsten uit PGB kan zowel bij een NHG als niet-NHG aanvraag. Naast het maximum van 50% van het totale inkomen, is het NHG-beleid leidend. Dit geldt zowel voor aanvragen met als zonder NHG.

Waar kunnen we je mee helpen?

Helaas geen resultaten gevonden.