De nieuwe leennormen van 2024: het energielabel wordt belangrijk voor de maximale hypotheek

Onderstaande informatie is geupdate n.a.v. de definitieve publicatie in de Staatscourant d.d. 1-11-2023

Rogier Hoekema

Stel staat in deuropening van eigen huis

De maximale hypotheek wordt gebaseerd op het energielabel

Het bedrag dat je maximaal kunt lenen voor een woning wordt vanaf 1 januari 2024 gebaseerd op het energielabel. Hoe beter het energielabel, hoe meer je kunt lenen. Bij Woonnu zien we dit als een positieve ontwikkeling die bijdraagt aan de verduurzaming van woningen in Nederland. Als het energielabel beter is, kun je niet alleen meer lenen bij Woonnu, maar krijg je ook een lagere rente.

Onderstaande tabel, die wordt opgenomen in de 'Tijdelijke Regelgeving Hypothecair Krediet', vermeldt dat ‘bedragen buiten beschouwing kunnen worden gelaten’. In de praktijk betekent dit dat je genoemde bedragen meer kunt lenen dan de standaard norm. De standaard norm is een woning met energielabel E, F of G. 

Dit betekent niet dat je altijd een energielabel nodig hebt voor de financiering van een woning. De tabel is alleen van toepassing voor woningen mét een energielabel. Als je geen energielabel hebt, bijvoorbeeld bij het oversluiten van de hypotheek, dan is de maximale leencapaciteit gebaseerd op de standaard norm. Dat is dezelfde norm als een woning met een energielabel E, F of G. 

Energielabel woning

Bedrag dat buiten beschouwing kan worden gelaten

E, F, G

€ 0

C, D

€ 5.000

A, B

€ 10.000

A+, A++

€ 20.000

A+++

€ 30.000

A++++

€ 40.000

A++++ (met energieprestatiegarantie voor ten minste tien jaar)

€ 50.000

Verduurzaming wordt verder gestimuleerd

Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2024 de verduurzaming van woningen verder gestimuleerd. Je kunt meer lenen als je je woning verduurzaamt. Ook daar is een tabel voor gemaakt. Zoals je in de tabel ziet, kun je meer lenen om te verduurzamen bij een slechter energielabel. Zo kun je voor een woning met een energielabel E, F of G maximaal € 20.000,- meer lenen. Op deze manier kun je voor een woning met energielabel E, F of G dus net zoveel lenen als een woning met energielabel A+ of A++ (zie de tabel hierboven). Maar wel onder de voorwaarde dat je het bedrag van € 20.000,- uitgeeft aan de verduurzaming van de woning. Het bedrag dat je extra leent, wordt in een bouwdepot gezet. Uitbetalingen uit dit depot kunnen alleen plaatsvinden voor verduurzaming. Als het geld in het depot niet wordt gebruikt voor verduurzaming, is de enige optie om het af te lossen. 

Als de woning geen energielabel heeft, dan kun je maximaal € 10.000,- meer lenen voor verduurzaming. 

Energielabel bestaande woning

Bedrag dat buiten beschouwing kan worden gelaten

E, F, G

€ 20.000

C, D

€ 15.000

A, B

€ 10.000

A+, A++

€ 10.000

A+++

€ 10.000

A++++

€ 0

A++++ (met energieprestatiegarantie voor ten minste tien jaar)

 € 0

Stel kijkt samen naar tablet

Meer lenen voor verduurzaming bij voldoende inkomen

De bedragen in de tabel geven uitsluitend aan welk bedrag je meer kunt lenen als je al maximaal gefinancierd hebt op het inkomen. Bij voldoende inkomen kun je meer lenen voor energiebesparende voorzieningen, ook in 2024. Als je maar niet meer financiert dan 106% van de marktwaarde van de woning, waarbij je maximaal 6% kan financieren voor de verduurzaming. Zo kun je bij een woning met een marktwaarde van € 400.000,- tot een bedrag van € 24.000,- extra lenen voor verduurzaming (6% van € 400.000,-), ongeacht het energielabel. Als je het maar kunt betalen volgens de normen. 
Als er voldoende inkomen is en de financiering is niet hoger dan de marktwaarde, dan hoeft het bedrag voor de verduurzaming ook niet per se in een depot voor verduurzaming gezet te worden. Dit maakt het makkelijker om het depotbedrag te gebruiken voor andere vormen van woningverbetering. Als het geld in het bouwdepot besteed wordt aan andere werkzaamheden, dan kan dat van invloed zijn op de waarde van de woning. Een badkamer heeft bijvoorbeeld een andere waarde dan verduurzaming. Daarom vragen we soms bij een wijziging van de rubriek om een (nieuw) taxatierapport.  

Wat valt er nog meer op in de tabellen voor 2024?

1. Voor een woning met energielabel A en B kun je € 10.000,- meer lenen en € 10.000,- extra om te verduurzamen, totaal € 20.000,-. 
Voor een woning met energielabel A+ en A++ kun je € 20.000,- meer lenen en € 10.000,- extra om te verduurzamen, totaal € 30.000,-.
Voor woningen met energielabel A en B is het in stapjes mogelijk om tot € 30.000,- meer te lenen. Dan moet je ervoor zorgen dat je de woning eerst verduurzaamt naar tenminste energielabel A+. Je extra leenruimte wordt hierdoor € 20.000,- en je kunt opnieuw € 10.000,- extra lenen om verder te verduurzamen.

2. Voor een woning met energielabel A+++ kun je € 30.000,- meer lenen en € 10.000,- extra om te verduurzamen, totaal € 40.000,-.
Voor een woning met energielabel A++++ kun je € 40.000,- meer lenen. 
Nieuwbouwwoningen worden gebouwd volgens het huidige bouwbesluit wat betekent dat ze minimaal A+++ krijgen.
Hier lijkt een stimulans in te zitten voor projectontwikkelaars en aannemers om woningen te bouwen met energielabel A++++. Dat maakt deze woning beter verkoopbaar. Ook zorgt een energielabel A++++ bij Woonnu voor een extra rentekorting en voldoet de woning aan de Europese doelstellingen om in 2050 klimaatneutraal te zijn. 

 

Waar kunnen we je mee helpen?

Helaas geen resultaten gevonden.