Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

CPO is een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige buren binnen een nieuwbouwproject hun eigen huis laat bouwen.

 • Hypotheek voor CPO is mogelijk via Woonnu
 • Vaak duurzame projecten
 • Nieuwbouwproject dus grote kans op rentekorting bij Woonnu
Stel poseert voor woning

Natalie ter Schiphorst

Hoor jij ook steeds vaker over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? Samen met toekomstige buren wordt een eigen huis gebouwd en bepaald hoe het huis eruit komt te zien, welke verduurzamingsmaatregelen er worden toegepast en welke materialen er worden gebruikt.

Hoe begeleid je deze klanten het beste tijdens het hypotheekproces van zo'n CPO-project?

Wat is een CPO?

CPO is een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige buren binnen een nieuwbouwproject hun eigen huis laat bouwen. Zo kiezen ze gezamenlijk een architect, kopen (in eerste instantie) gezamenlijk een stuk grond of een gebouw en kiezen gezamenlijk een aannemer. Ze zijn eigenlijk zelf de projectontwikkelaars.

Rol van de hypotheekadviseur

Jouw rol kan erg belangrijk zijn bij een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) project. Een CPO vereist een financiering zoals in ieder ander bouwproject. Het is daarom belangrijk dat je weet hoe een CPO-project werkt en hoe het financieringsproces eruitziet waar je in het hypotheekproces rekening mee moet houden.

Hieronder staan enkele stappen waar je een belangrijke schakel in kunt zijn.


1. Financiële planning
Bij CPO is het belangrijk om een financieel plan op te stellen waarin de totale kosten van het project worden meegenomen. Dit zijn kosten zoals:

 • Aanloopkosten (o.a. bouwbegeleider, architect, aannemer en aanvragen omgevingsvergunning)
 • Kosten van de grond
 • Bouwkosten (collectieve inkoop)
 • Financieringskosten
 • Bijkomende kosten

Als hypotheekadviseur kun je de klant helpen bij het opstellen van een realistisch financieel plan en adviseren over de financieringsmogelijkheden die het beste passen bij de individuele situatie.

2. Hypotheekadvies
Uiteraard adviseer je welke hypotheek het beste bij de klant en zijn behoefte past. Ook bij Woonnu is het mogelijk om een hypotheek af te sluiten voor een CPO-project. Omdat het om een nieuwbouwproject gaat is de kans groot dat je klant een mooie rentekorting ontvangt, vanwege het duurzame energielabel.


Verder kun je een rol spelen in de begeleiding bij het verzamelen van de juiste documenten die specifiek voor een CPO-project benodigd zijn, waaronder:

 • Aanneemovereenkomst met één aannemer met daarin vermeld dat de grond gesplitst wordt voordat de hypotheekakte passeert.
 • Samenwerkingsovereenkomst waarin is opgenomen dat er sprake is van beperkte aansprakelijkheid: dat je klant alleen aansprakelijk is voor het eigen deel in de CPO.
 • Achtervangconstructie om vast te stellen dat je klant niet financieel verantwoordelijk gesteld kan worden voor huizen in het project die nog niet verkocht zijn.

3. Subsidies en regelingen
Bij een CPO-project zijn er soms subsidies en regelingen beschikbaar die kunnen helpen bij het financieren van het project. Welke subsidies dit zijn, hangt af van de situatie en de gemeente waar er gebouwd gaat worden. Je kunt de klant helpen bij het aanvragen van deze subsidies.

4. Aanvraag op het juiste moment
Bij een CPO-project is het belangrijk om rekening te houden met de bouwtermijnen. Je kunt de klant adviseren over de juiste timing van aanvragen en risico's van uitloop of vertragingen in de bouw. Omdat het (door vele overleggen) lang kan duren voordat er gestart wordt met de bouw van huizen, is het van belang dat de aanvraag voor de hypotheek op het juiste moment ingediend wordt. Als een aanvraag te vroeg wordt ingediend, kan het gebeuren dat de termijn van het rente- of hypotheekaanbod verloopt voordat de hypotheekakte bij de notaris kan passeren. Dat kan tot extra kosten leiden en -bij een stijgende hypotheekrente- tot hogere maandlasten. Verder worden de aanloopkosten uit eigen middelen voorgefinancierd. Deze kosten kunnen wel worden meegefinancierd, maar pas uitgekeerd bij passeren van de hypotheek.

Zonnepanelen installeren op dak

Hypotheek voor CPO bij Woonnu mogelijk

Bij Woonnu kun je een hypotheek aanvragen voor een huis die op je basis van CPO bouwt. Hiervoor geldt ons gebruikelijke beleid bij nieuwbouw met betrekking tot de waardebepaling, omgevingsvergunning, uitvoering van de werkzaamheden van de aannemer en de afbouwgarantie.

Aanvullend gelden specifiek voor CPO de volgende voorwaarden:

 • Er is een koop-/aanneemovereenkomst met de individuele aanvrager(s).
 • Als de grond gekocht wordt van de CPO (niet van de gemeente), is in de koopakte een achtervangconstructie opgenomen, waaruit blijkt dat de kopers niet afhankelijk zijn van andere kopers.
 • Uit de lidmaatschapsovereenkomst blijkt een beperkte aansprakelijkheid voor de aanvragers.
 • De kadastrale splitsing vindt plaats voor de passeerdatum.

Bij een CPO-project is er sprake van meerdere kopers en een gezamenlijk doel. Het kan een complex proces zijn dat veel financiële, juridische en organisatorische uitdagingen met zich meebrengt. Begeleid je klant daarom goed in dit proces. Als financieel adviseur met specialistische kennis kun je hierin het verschil maken. En Woonnu denkt graag met je mee.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op via [email protected] of bel 088 670 6540. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur. We helpen je graag verder!

Waar kunnen we je mee helpen?

Helaas geen resultaten gevonden.